จดทะเบียนบริษัท  รับสอนบัญชี  รับทำบัญชี

รับทำบัญชี, รับสอนบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงิน
รับตรวจสอบบัญชี
รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
รับวางระบบบัญชี
รับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย


          การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง หรือกิจการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้น จะเป็นข้อมูลที่จะมาช่วยเราในการวางแผนอนาคตของเราได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นจะบอกถึงแหล่งที่มาของเงิน และการใช้ไปของเงิน ทำให้เราทราบถึงผลการดำเนินงานของตัวเอง


          การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นมีรูปแบบการจัดทำที่ไม่ตายตัว ผู้จัดทำสามารถปรับปรุงให้เข้ากับตัวเองได้ วันนี้เราจึงขอเสนอแนวทางการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆ เพื่อให้ทุกคนไปลองปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับตนเอง

 

 การทำบัญชชีรายรับรายจ่าย

(ภาพตัวอย่าง: การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย)


ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่าย

1. เพื่อใช้เป็นของมูลในการวางแผนการใช้เงิน

2. เพื่อส่งเสริมการออมเงินอย่างถูกวิธี

3. ทำให้เกิดการประหยัดในการใช้เงิน

4. กำหนดเป้าหมายในการใช้เงินอย่างถูกวิธี

5. ฝึกความรับผิดชอบและทำตัวเองให้มีแบบแผน

 

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับสอนบัญชี

 

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

 

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, วางระบบบัญชี

 

 

บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด

รับทำบัญชี

|

จดทะเบียนบริษัท|

รับสอนบัญชี


124/3 ซอยแจ้งวัฒนะ15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 081-1711962  Email: Krit.katesorn@hotmail.com

 

© Copy Right. KKN-ACCOUNTING.COM. All Rights Reserved.

อบรมบัญชี,อบรมบัญชีออนไลน์